İnsan kaynakları

Helesi ekibine katılmak

 

            

 

 

Helesi insan kaynakları, alanlarında yüksek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip olan yaklaşık 201 kişilik* yönetici ve işçi personelden oluşmaktadır.

 

İnsan ögesi Helesi için belirleyici bir öneme sahiptir. Pazarda belirleyici konumunu koruyabilmek için kadroların sürekli eğitimi ve geliştirilmesi Helesi için öncelik arz eden önemli bir konudur. İşbirliğini, karşılıklı saygıyı ve kadroların sürekli gelişimini sağlayan bir çalışma ortamını oluşturmak hedeftir.

 

 Tüm çalışanlar :

 

  • Ortak vizyonumuzu özümsemişlerdir
  • Şirketin hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmışlardır
  • Şirketin değerlerine bağlı olarak hareket etmektedirler
  • Profesyonellikle ve etik değerlere bağlı olarak faaliyet göstermektedirler
  • Ortak hedefe kendini adamış birlik içinde bir ekiptir

 

Helesi temel stratejisi üç temel unsur üzerine kuruludur: İnsan - Tecrübe - Teknoloji.

 

Şirketimizin insan gücü, tedarik ettiğimiz ürün ve hizmetlere ilişkin sunduğumuz destek hizmeti için gerekli teknolojik bilgiye sahiptir ve bu, müşterilerimize en iyi ve kaliteli çözümleri sunmamıza olanak sağlamaktadır. Şirketimizin hedefi, kadrolarımızın devamlı bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için çaba göstermek ve ayrıca gelişmeleri ve yetkinleşmeleri üzerine yatırım yapmaktır.

 

 

Şirketimizin insan kaynaklarının yüksek eğitim düzeyi tek başına her şeyi anlatmaya yetmektedir. Örneğin, personelimizin yaklaşık %84’ü yüksek öğretim mezunudur.

 

Personelimizin %69’u 45 yaş altındadır ve bunların %36’sı 36-45 yaş arasındadır.

 

Belirtmeye değer bir konu da şirketimizin çalışanlarına olan bağlılığıdır ki çalışanlarımızın %67’si 3-10 yıl arasında ve %27’den fazlası da on yıldan fazla süreyle aynı şirkette çalışır durumdadırlar.

 

 Eğer siz de Helesi çalışma ekibine katılmak isterseniz, lütfen biyografinizi şu elektronik posta adresine gönderiniz: hr@helesi.com.

 

 

 

* Yukarıda belirtilen istatistik bilgiler 31/12/2017 tarihli veriler esas alınarak hazırlanmıştır.