Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Helesi şirketi olarak mükemmel bir ticari pratiğe sahip olmanın Kurumsal Sosyal Sorumluluktan geçtiğine inanıyoruz.

Hedefimiz hem yerel hem de ulusal düzeyde ihtiyaçların tespit edilmesi ve ihtiyaçların ortaya çıktığı yerlerde olması gereken en iyi şekilde çözümlerin oluşturulması, desteklenmesi, tamamlanması ve sunulmasıdır.

 

İlk, Orta ve Yüksek öğrenimde özellikle gençlerin çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak ve sürekli olarak bilgilendirmek amacıyla ciddi kurumlarla hedef odaklı gösterimler ve etkinlikler düzenliyoruz.

 

Toplumsal eğitim boyutuna katkısı olduğuna inandığımız, ülkemizde düzenlenen tüm önemli kültürel ve sosyal etkinlikleri çok yakından takip ederek destekliyoruz.

 

Çevre bizim için en değerli mirastır. Helesi olarak çevreyi korumak için bütünlüklü ve sonuç alıcı bir Çevresel Yönetim sistemi uygulamaktayız.